Sunday, 5 November 2017

New beginnings ● Noi începuturi ● Új kezdetek

Fulop Tamas Szoly and the new Aquasport teamThe Aquasport club is happy to announce that it continues under new management, with a fresh team of players born in 2005-2006.

The new elected president is Fulop Tamas Szoly, and the club also participates in the national junior championship with the new team.

Many thanks to all from the club's past generations and all the best to the new team!


Clubul Aquasport anunță cu fericire faptul că sub un nou management, continuă cu echipă proaspătă de juniori născuți în 2005-2006.

Noul președinte ales este Fulop Tamas Szoly, și clubul participă anul acesta deja în campionatul național de juniori cu echipa nouă de copii.

Multe mulțumiri tuturor din generațiile trecute ale clubului și toate cele bune echipei noi!


Az Aquasport klub örömmel közli, hogy folytatja tevékenységét új vezetőséggel és egy 2005-2006-os új gyerek csapattal.

Az új választott klub elnök Fülöp Tamás Szoly, és a klub az idén már részt is vesz az új csapattal az országos bajnokságon.

Sok köszönet mindenkinek a klub múlt generációiból és a legjobbakat az új csapatnak!

Friday, 21 October 2016

In memoriam Fodor Bertalan


Fodor Bertalan, 1957

Bertalan Fodor, or, as fondly known, Fodor Berci, one of the veterans and legends of Tirgu Mures water polo, has passed away a few days ago.

He was born in 1922, and in the 1940s he was one of the best water polo players of the town.
He began to swim at the age of six, then switched to water polo and won ten silver medals with the country's various teams.

He played together with the great names like Attila Kelemen , János Bordy , Károly Rettegi , Ferenc Simon, Gábor Nagy , Gyula Deák and many others. The great László Daróczi was their coach and the Vointa pool was the scene of the matches that attracted huge crowds on a regular basis.

He obtained his baccalaureate in Budapest, then, due to his Jewish origin, from 1939 until the end of the war he was banned from sport and also sent to labour camp.

After the end of the war, in just two years he returned to his peak form and already played in the big league. But as the Fodor brothers had a furniture shop in the city centre, the communists labelled him, too a kulak, and was again banned from sport - but fortunately he could play in Bucharest.

In 1964 he emigrated to the USA, more precisely settled in New York, where he owned a furniture upholstery shop for almost 30 years. He played water polo and swam as a member of the hugely famous New York Athletic Club, winning countless competitions in his age group. He most recently visited them in September 2011 during one of the club reunions.

He moved back to his home town after the Romanian Revolution, and was known to the very last days as an instantly recognisable, impeccably dressed old gentleman.

He was a superb story teller  and some of us had the privilege of listening to the many decades of swimming and water polo anecdotes in some of the atmospheric cafes of the town, which he liked to frequent. The local water polo junior championships also had him several times in the audience, and he watched with great joy the young new talents' epic battles at the Olympic pool of the town.

Rest in peace, Fodor Berci!


Bertalan Fodor, sau cum a fost cunoscut cu drag de mulți, Fodor Berci, unul din legendele mari ale polo-ului mureșean, a încetat din viață la vârsta de 94 de ani. 

S-a născut în 1922, şi în anii '40 a fost unul dintre cei mai de seamă poloişti din oraş.

A început să facă nataţie la vârsta de şase ani, apoi a trecut la polo pe apă, câştigând zece medalii de argint cu diferite echipe din ţară.
A jucat împreună cu cele mai mari nume, ca Attila Kelemen , János Bordy , Károly Rettegi , Ferenc Simon, Gábor Nagy , Gyula Deák şi mulţi alţii. Marele László Daróczi a fost antrenorul lor, şi meciurile se desfăşurau la ştrandul Voinţa, atrăgând în mod regular mulţimea.

Şi-a luat bacalaureatul la Budapesta, dar din cauza originii evreieşti i s-a interzis să facă sport din 1939 până la terminarea râzboiului, şi a fost trimis şi în tabără de muncă. După terminarea războiului în numai doi ani şi-a revenit la forma sa competiţională şi a jucat in echipa mare.

Dar din cauză că fraţii Fodor aveau un magazin de mobilă în centrul oraşului, comuniştii de atunci i-au etichetat kulak şi iar i s-a interzis sportul. Din fericire, a putut să joace la Bucureşti.

În 1964 a emigrat în SUA, mai precis s-a stabilit în New York, unde timp de aproape 30 de ani a fost proprietarul unui magazin de tapiţerie. A jucat polo şi a înotat ca membru la faimosul New York Athletic Club, câştigând numeroase competiţii în grupa sa de vârstă. Cel mai cecent a vizitat clubul în septembrie 2011, cu ocazia unei reuniuni ale clubului.

Dânsul s-a mutat înapoi în orașul său natal după Revoluție, și a fost cunoscut ca un gentleman totdeauna impecabil îmbrăcat, care frecventa cafenele cu atmosferă din oraș și povestea despre multe decenii de polo și înot. Unii dintre noi am avut privilegiul să ascultăm nenumăratele sale anecdote din lumea înotului și poloului pe apă. A vizitat de multe ori și meciurile juniorilor din orașul nostru, și a urmărit cu drag bătăliile epice din apa bazinului olimpic.

Să se odihnească în pace!

Fodor Bertalan, vagy ahogyan legtöbben ismerték, Fodor Berci, a város egyik legnagyobb vízilabda legendája elhunyt 94 évesen.

1922-ben született, az 1940-es években Marosvásárhely egyik legjobb vízilabdázója volt. 

Hat évesen kezdett úszni, később az úszásról vízilabdára tért át, tíz ezüstérmet szerzett az ország különböző csapataival. Együtt játszott vele Kelemen Attila, Bordy János, Rettegi Károly, Simon Ferenc, Nagy Pocó Gábor, Deák Gyula és sokan mások a nagy nevek közül.

A nagy Daróczi László volt az edzőjük és a Vointa strandon zajlottak a nagy tömegeket vonzó meccsek. Budapesten érettségizett, de 1939-től a háború végéig zsidó származása miatt nem sportolhatott és munkatáborba is került. A háború befejezése után két év alatt visszatért régi formájába és mar a nagycsapatban játszott.

Ekkor azonban az akkori kommunisták kuláknak bélyegezték, mivel a főtéren a Fodor testvéreknek bútor boltjuk volt - szerencsére Bukarestben játszhatott, de otthon eltiltották a sporttól. 1964-ben Amerikába, pontosabban New York-ba vándorolt ki, ahol közel 30 évig kárpitos üzlete volt.

Ott a fogalommá vált New York Athletic Club-nál játszott és úszott korcsoportjában, tobb versenyt sorra nyerve. A klub találkozója alkalmából 2011 szeptemberében ismét ott járt.

Hazaköltözött a romániai forradalom után, és mindenki kifogástalanul öltözött disztingvált úriemberként ismerte. Volt szerencsénk hallgatni, ahogy évtizedeket átfutó anekdotákkal rukkolt elő a város valamely hangulatos kávézóiban, és nagy örömmel jött el sokszor megtekinteni a város ifi csapatainak vízilabda csatáit az olimpiai medencében. 

Isten nyugosztalja!
Saturday, 19 March 2016

Tournament weekend ● Weekend de turneu ● Turné hétvége

(C) Minimax-Aquasport

 The 2nd qualifier tournament for the Junior III national championship took place on this weekend at Oradea.

Despite the tiny size of the squad and again with no reserves, the Minimax-Aquasport boys have managed to put up quite a fight in away matches.

The lads won 15-9 against Brasov, despite playing the last quarter with two players out, 26-2 against Torpi, and they managed two tight matches, 7-9 with Viitorul Cluj and 8-10 with CSM Cluj, then 4-19 against Prosper Oradea, 3-16 against Crisul Oradea, narrowly missing out on qualification.

So after this tournament, most importantly, hats down to the tiny team that put in such effort in such conditions! So a very good rest for the weekend lads and recharge batteries for the school week ahead! :)

Returul de calificare pentru campionatul național de Juniori III a avut loc in acest weekend la Oradea.

În pofida echipei mici și jucând fără rezerve, băieții Minimax-Aquasport s-au luptat impresiv.

Au învins Brașovul 15-9 în condiții în care ultimul sfert a fost jucat cu dublu om în minus, au făcut scor de 26-2 împotriva Torpi și au reușit meciuri strânse, 7-9 cu Viitorul Cluj și 8-10 cu CSM Cluj, apoi 4-19 cu Prosper Oradea, 3-16 cu Crișul Oradea, de data aceasta neajungând la turul final.

După acest turneu, jos pălăria pentru mica echipă care în deplasare a depus așa eforturi în astfel de condiții. Odihnă bună băieți și reîncărcare bună de baterii pentru săptămâna de școală! :)


Az Ifi III-as országos bajnokság második selejtezőjére a hétvégén került sor Váradon.

A kis keret ellenére és csere játékosok nélkül is a Minimax-Aquasport srácok alapos harcot mutattak be.

Legyőzték Brassót 15-9-re dupla emberhátránnyal játszva le az utolsó negyedet, két végleges kiállítás miatt, 26-2 volt Torpi ellen, és két szoros meccset, azaz 7-9 a Viitorul és 8-10 a CSM Kolozsvár ellen, majd  4-19 a Prosper Nagyvárad, 3-16 a Crișul Nagyvárad elleni meccsekben, ezúttal nem sikerült a döntő turnéra való bejutás.

E turné után bizony le a kalappal a kis csapat előtt, alapos erőbedobással játszottak ezen körülmények közepette is. Kiadós pihenést srácok és jó akku újratöltést a jövő heti sulihoz is! :)Saturday, 20 February 2016

Junior II championship ● Campionat Junior II ● Ifi II bajnokság

(C) Aquasport
The second qualification tournament for the North Zone teams of the Junior II national championship will take place between 26-28 February in our home town, at the Olympic pool.

The current timetable for the five teams' matches is shown below, this is likely to change during the tournament:

All the best lads for the coming action-packed weekend and we would also like to kindly invite all interested parties to this water polo weekend!

 Al doilea turneu de calificare pentru Zona Nord al campionatul național de Juniori II. va avea loc între 26-28 februarie în orașul nostru, la bazinul Olimpic.

Orarul curent al meciurilor pentru cele cinci echipe se poate vedea mai sus, aceasta probabil se va mai schimba în timpul turneului.

Mult succes băieți în acest weekend plin de acțiune, și invităm cordial toți cei interesați la acest weekend de polo pe apă!

Az Ifi II-es korosztályú országos bajnokságára való bejutásért az északi zóna második selejtező turnéjára február 26-28 között kerül sor városunk olimpiai medencéjében.

Az öt csapat meccseinek órarendje fennebb látható, ez még változhat a turné alatt.

Sok sikert srácok és minden érdeklődőt szívesen várunk ezen akciódús vízilabda hétvégén!

Sunday, 13 December 2015

Weekend at Oradea ● Weekend la Oradea ● Hétvége Nagyváradon


(C) Aquasport

The first qualification round for the Junior II national championship has taken place at Oradea this weekend.

In the total of four matches played by the Minimax-Aqua team with Arad, Cluj, Oradea and Torpi Tg. Mures, there were no wins but plenty of action in this last tournament before the start of the winter holidays.

Have as relaxing as possible last few days in school lads and a perfect winter break!

 Prima rundă de calificare la campionatul naționalde Juniori II a avut loc la Oradea în acest sfârșit de săptămână.

În total patru meciuri au fost jucate de echipa Minimax-Aqua, cu Arad, Cluj, Oradea si Torpi tot de la Tg. Mureș fără victorii dar cu multă acțiune în acest ultim turneu dinaintea vacanței de iarnă.

Ultimele zile de școală să fie cât se poate de relaxante și vacanță superbă băieți!

Az Ifi II-es országos bajnokság első selejtezője e hétvégén volt Nagyváradon.

A Minimax-Aqua csapat által Arad, Kolozsvár és a szintén vásárhelyi Torpival játszott négy meccsen nem voltak győzelmek, de volt bőven akció ezen táli vakáció előtti utolsó turnén.

A lehetően leglazább utolsó suli napokat és szuper téli vakációt srácok!